Edició 2012

Resultats edició 2012

Masculí
1er Marc Garcia 33'58''
2n Miki Solé 34'06''
3er Oriol Sellarés 34'40''

Femení
1ª Ana Belén Garcia 40'26''
2ª Vanessa Sancho 42'08''
3ª Nydia Borget 43'32''

web 2012
Classificacions 2012
Fotogaleria 2012
Vídeos sortida i arribada